Co w przypadku zakończenia budowy w trakcie trwania polisy?

🏠Czy możemy ubezpieczyć mienie w czasie budowy?

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć inwestycję budowlaną niezależnie czy to jest budowa, przebudowa lub rozbudowa mieszkania, domu mieszkalnego, budynku gospodarczego, budowli.

🏠Czy możemy ubezpieczyć mienie nie posiadające wymaganych przepisami prawa odbiorów i przeglądów?

Dom który nie posiada odbioru technicznego jest traktowany jako budynek w budowie i może być objęty ochroną ubezpieczeniową. Do momentu uzyskania odbioru instalacji elektrycznej i kominowej budynek jest ubezpieczany jako dom w budowie.


🏠Co ubezpieczamy w czasie budowy?

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

  • Elementy wbudowane na stałe: schody, parapety, podłogi, posadzki, wykładziny podłogowe, okładziny ścienne, instalacje (wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, centralnego ogrzewania, wentylacyjna, klimatyzacyjna itp.), piece, grzejniki, obudowy instalacji i grzejników, armatura sanitarna, ceramika sanitarna.
  • Zewnętrzne elementy: trwale związane z obiektem budowlanym: drzwi i okna wraz ościeżnicami, zamkami oraz oszkleniem, rynny, parapety zewnętrzne, śniegołapy dachowe, rolety antywłamaniowe.
  • Ruchomości domowe:
W części zamieszkiwanej: mienie ruchome znajdujące się w mieszkaniu, domu mieszkalnym, pomieszczeniu gospodarczym, budynku gospodarczym, budowli.
W części niezamieszkiwanej ochroną objęte są ruchomości takie jak:
  • Materiały budowlane - należące do ubezpieczonego materiały wykorzystywane do realizacji inwestycji budowlanej.
  • Narzędzia - należące do ubezpieczonego, znajdujące się w mieszkaniu, domu mieszkalnym lub budynku gospodarczym przedmioty wykorzystywane do realizacji inwestycji budowlanej;

🏠Od czego jest chroniona nieruchomość w budowie? 

Ubezpieczenie domu w budowie jest chronione:

Od ognia i zdarzeń losowych m.in.: deszczu, dymu i sadzy, gradu, pożaru, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, wiatru, zalanie rozumiane jako działanie wody lub innych płynów bądź pary pochodzących z instalacji, urządzeń, bądź opadów atmosferycznych, śniegu lub lodu rozumiane jako działanie ciężaru nagromadzonego śniegu lub lodu zalegającego na dachach domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, budowli.

Od kradzieży: w zależności tego czy nieruchomość w trakcie realizacji inwestycji jest zamieszkiwana czy nie mienie ruchome jest inaczej zdefiniowane. W ramach ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju oraz wandalizmu, zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody powstałe wskutek kradzieży zewnętrznych elementów domu mieszkalnego lub budynku gospodarczego.

🏠Ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie?

Przy założeniu, że wartość budowanego domu wynosi 550 000 zł, powierzchnia 140 m², inwestycja znajduje się w okolicach miasta składka może się różnić w zależności od ubezpieczyciela:

Od ognia i innych zdarzeń losowych dla domu wraz ze stałymi elementami składka mieści się w kwocie od 195 zł do 372 zł, dodatkowo gdy ubezpieczymy mienie ruchome na wartość 50 000 (materiały budowlane, narzędzia należące do ubezpieczonego wykorzystywane do realizacji inwestycji budowlanej) dojdzie nam około  29 zł

Od kradzieży ruchomości domowych o wartości 50 000 (materiały budowlane, narzędzia), stałych elementów (np. schody, parapety, posadzki) oraz zewnętrznych elementów domu (np. drzwi, okna, rynny) składka wynosi od 179 zł do 260 zł. od 179 zł do 260 zł.

Zakres ochrony podstawowej możemy rozszerzyć dodatkowo o:

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia (nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu, montażu lub demontażu składka) na wartość 10 000 zł  składka wynosi od 133 zł do 180 zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym lub z tytułu posiadania mienia na wartość 50 000 zł składka od 40 zł do 60 zł.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) gdzie przy sumie ubezpieczenia
10 000 zł składka od 33 zł do 60 zł.


🏠Jakie są limity wypłaty odszkodowania?

Zazwyczaj ubezpieczyciele mają limity odpowiedzialności dla poszczególnych składników mienia. Istnieje podział w zależności czy mienie jest zamieszkiwane czy nie. Dla przykładu dla zewnętrznych elementów ubezpieczonych od kradzieży w mieniu niezamieszkiwanym 10% sumy ubezpieczenia domu, nie więcej niż 10.000 zł, natomiast w mieniu zamieszkiwanych 50% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych wraz ze stałymi elementami.

W nieruchomości niezamieszkiwanej dla materiałów budowlanych100% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ubezpieczonych od ognia i innych zdarzeń losowych lub kradzieży z włamaniem i rozbojem. Dla narzędzi – 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ubezpieczonych od ognia i innych zdarzeń losowych lub kradzieży z włamaniem i rozbojem.

🏠Co w przypadku zakończenia budowy w trakcie trwania polisy? 

Ochrona budowanej nieruchomości zawierana jest na 12 miesięcy. Po tym czasie polisa może zostać odnowiona u tego samego bądź innego ubezpieczyciela. Zazwyczaj przyjmuje się, że postawienie domu trwa najkrócej 2 sezony, może się zdarzyć, że zakończenie budowy nie pokryje się z terminem zakończenia polisy. W takim przypadku ubezpieczający może zwrócić się do ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej składki lub zrobić aneks rozszerzający zakres ochrony.


Jeżeli uważasz, że ten artykuł daje wartość, to mam do Ciebie prośbę. Udostępnij informację o nim
w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn). Dzięki Tobie dotrę do jeszcze większej liczby osób zainteresowanych tematem.

Jeżeli interesują Cię tematy dotyczące leasingu, wynajmu długoterminowego, ubezpieczeń zapraszam na mojego bloga: 
http://blog.acbiznes.pl

TAGI: UBEZPIECZENIE DOMU W BUDOWIE , SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE W BUDOWIE , LIMITU ODSZKODOWANIA , DOM W BUDOWIE , UBEZPIECZENIE W CZASIE REMONTU , ODBIORY TECHNICZNE , OCHRONA W CZASIE BUDOWY , KOSZT POLISY , MIENIE W CZASIE BUDOWY ,

ŹRÓDŁO ZDJĘCIA: PIXABAY