Czy ubezpieczenie GAP (wypłata odszkodowania) jest powiązane z sumą ubezpieczenia AC pojazdu?
Wypłata odszkodowania z GAP przy szkodzie całkowitej z AC jest zależna od sumy ubezpieczenia komunikacyjnego AC: netto, brutto, netto+50% VAT.
Ubezpieczenie GAP zawsze zawieramy zgodnie z polisą komunikacyjną AC – jeśli ubezpieczenie AC jest od sumy ubezpieczenia netto to GAP-a zawieramy również od netto i odszkodowanie jest w kwocie netto. Natomiast jeśli ubezpieczenie AC jest od kwoty brutto to GAP i odszkodowanie też będzie
w kwocie brutto .
Nie ma sensu zawierać komunikacji od netto a GAP-a od brutto.

Jaką wartość odszkodowania dostanę przy szkodzie całkowitej z OC?

W przypadku szkody całkowitej z OC odszkodowanie z GAP-a będzie wypłacone zgodnie z sumą ubezpieczenia GAP.

Czyli jak jest szkoda z OC i GAP-a mamy od brutto to odszkodowanie będzie wypłacone w wartości brutto.
Pojazd będzie wyceniony na dzień zaistniałej szkody i zostanie wypłacona kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością początkową pojazdu a wartością rynkową pojazdu określoną na dzień szkody całkowitej, do wysokości sumy ubezpieczenia – jeśli ubezpieczenie było od brutto to odszkodowanie będzie wypłacone w kwocie brutto.