GAP (Guaranteed Asset Protection)


 
Ubezpieczenie od utraty wartości samochodu w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży. Zaletą GAP jest możliwość zakupu samochodu porównywalnego z utraconym. Jeśli nie będzie szkody całkowitej, to możemy powiedzieć, że wydaliśmy pieniądze ale z drugiej strony mieliśmy spokojny sen. A ile wart jest ten spokojny sen, to już każdy musi sobie odpowiedzieć sam.
Niektórzy klienci płacąc w leasingu dużą wpłatę wstępną np. 30%, mówią że nie ma ryzyka, że odszkodowanie z AC pokryje zobowiązania leasingowego, czy wtedy jest sens brać GAP-a. GAP jest po to aby wyrównać nam utratę wartości auta w czasie, także jak z AC dostaniemy po 3 latach około 50% wartości auta GAP nam umożliwi zakup auta porównywalnego z utraconym. Jeśli szkoda z AC pokryje zobowiązanie leasingowe, pozostała kwota z GAP do wartości fakturowej zostanie wypłacona dla leasingobiorcy. Czyli zostanie więcej pieniędzy po rozliczeniu umowy leasingu. (Tu warto przeczytać OWU kto jest beneficjentem odszkodowania).
Odbiorca (beneficjent) odszkodowania GAP
Sprawdźmy OWU, kto jest  odbiorcą odszkodowania, czyli kto jest ubezpieczonym, leasingobiorca czy leasingodawca, ponieważ on jest uprawniony do odbioru odszkodowania. Kiedy odszkodowanie z AC i GAP pokryje zobowiązanie leasingowe, nadwyżka do wartości z faktury pozostaje wypłacona ubezpieczonemu.

GAP w firmie leasingowej czy zewnętrznie (na własną rękę)?
Wykupując ubezpieczenie GAP w firmie leasingowej mamy możliwość rozłożenia składki na płatność miesięczną, wykupując w firmie zewnętrznej mamy płatność jednorazową bądź roczną. Warto jednak zauważyć, że w niektórych firmach leasingowych koszt ubezpieczenia GAP jest dodany do raty do której jest doliczony VAT. Z kolei inne liczą dodatkową opłatę za rozłożenie składki na raty. Dobrze to przeanalizować.