Na tapetę wrzucam temat związany z ubezpieczeniem samochodu w firmie, a konkretnie jaką część składki z polisy wrzucę w koszty?
                                                                                              
Ubezpieczenia w KUP w 100% (samochód użytkowany w firmie)

Od przychodu można odliczyć 100 proc. składek na OC i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ponieważ nie jest ono liczone od wartości samochodu.
NNW – jest to ubezpieczenie osobowe regulowane przez KC, przedmiotem takiej polisy są dobra osobiste człowieka.

Limitem 150 tys. zł objęte są tylko wydatki na dobrowolne ubezpieczenie AC i GAP samochodu, ponieważ podstawą obliczenia składki jest wartość samochodu.
Jeżeli SU mieści się w limicie 150 tys. zł, to całą składkę wliczamy w koszty, a jeśli przekracza tą wartość to zaliczamy ją proporcjonalnie do kosztów.
Składki można potrącić od przychodu w takiej proporcji w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Rodzaj ubezpieczenia
Czy podlega limitowi 150 tys. zł
Czy podlega ograniczeniu
w odliczeniu (75%)
OC
nie
nie
NNW
nie
nie
AC
tak
nie
GAP
tak
nie


W przypadku samochodów osobowych, które są własnością podatnika prowadzącego działalność gospodarczą  (nie wprowadzone na stan środków trwałych firmy) w przypadku ubezpieczeń również stosuje się limit w wysokości 20%, tak samo jak inne wydatki związane z użytkowaniem auta.