Posiadając umowę leasingu jesteśmy użytkownikami pojazdu, firma leasingowa jest właścicielem,
w związku z tym to ona dyktuje warunki ubezpieczenia. Pojazd w leasingu musi być ubezpieczony
w pełnym zakresie, co oznacza, że nie wystarczy tu tylko ubezpieczenie OC ale także dodatkowo autocasco i to na konkretnie określonych warunkach. Poniżej wymieniam najczęściej spotykane warunki ubezpieczenia AC:
  1. Zniesione udziały własne w szkodach, co oznacza, że przy wypłacie odszkodowanie nie jest pomniejszane o daną kwotę lub procent.
  2. Zniesiona amortyzacja części, co oznacza, że utrata wartości części w czasie nie jest brana pod uwagę.
  3. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia, co oznacza, że suma ubezpieczenia nie jest pomniejszana po wypłaconym odszkodowaniu.
  4. Rozliczenie kosztów naprawy pojazdu w wariancie serwisowym, co oznacza, że naprawa uszkodzonego pojazdu odbywa się najczęściej w serwisie danej marki. Rozliczenie odbywa się w formie bezgotówkowej. Firma ubezpieczeniowa rozlicza się za naprawę bezpośrednio
    z serwisem.
  5. Płatność składki za polisę najczęściej jednorazowa, jednak są wyjątki. Często przy skorzystaniu z ubezpieczenia bezpośrednio w danej firmie leasingowej możemy rozłożyć składkę na raty.
Ubezpieczenie w pełnym zakresie chroni zarówno firmę leasingową jak i użytkownika pojazdu. Leasingodawca zabezpiecza się przed ewentualnymi problemami z uzyskaniem odszkodowania, a użytkownik przed poniesieniem dodatkowych wydatków związanych z naprawą pojazdu. 


Jeżeli uważasz, że ten artykuł daje wartość, to mam do Ciebie prośbę. Udostępnij informację o nim
w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn). Dzięki Tobie dotrę do jeszcze większej liczby osób zainteresowanych tematem.

TAGI: UBEZPIECZENIE W LEASINGU , WARUNKI UBEZPIECZENIA , SUMA UBEZPIECZENIA AC , SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE W LEASINGU , PŁATNOŚĆ ZA UBEZPIECZENIE W LEASINGU , ROZLICZENIE UBEZPIECZENIA , UBEZPIECZENIE A LEASING , UDZIAŁ WŁASNY W SZKODZIE, NIEREDUKCYJNA SUMA UBEZPIECZENIA , WŁAŚCICIEL POJAZDU, UŻYTKOWNIK POJAZDU ,

ŹRÓDŁO ZDJĘCIA:PIXABAY