W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży następuje zakończenie umowy leasingu i w związku z tym jej rozliczenie. Najczęściej umowa leasingu zostaje zakończona w miesiącu kolejnym po szkodzie całkowitej.

Do rozliczenia umowy leasingu uwzględniane są:

Kwoty, które są dla leasingodawcy obciążeniem:

 • raty pozostałe do spłaty zgodne z harmonogramem spłat oraz wykup końcowy (odsetki są pomniejszane najczęściej o 1 miesięczny WIBOR),


Kwoty które są dla leasingodawcy uznaniem:


 • kwota odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego (wypłata z AC może być
  w wartości netto, netto+ 50% VAT, brutto – w zależności od sumy ubezpieczenia na
  polisie natomiast z OC sprawcy zawsze w wysokości brutto)

 • kwota za wrak w wartości netto (przy szkodzie całkowitej)


W przypadku, gdy kwota odszkodowania jest wyższa niż suma zobowiązań (rat pozostałych do spłaty wraz z wykupem końcowym) wówczas najczęściej na wniosek leasingobiorcy nadwyżka jest mu wypłacana. Taka sytuacja jest częsta w przypadku gdy leasingobiorca dokonał wysokiej wpłaty wstępnej na początku umowy leasingu.
Natomiast w sytuacji odwrotnej czyli gdy kwota odszkodowania jest niższa niż suma zobowiązań wobec leasingodawcy wówczas leasingobiorca jest zobowiązany do zapłaty kwoty wynikającej z rozliczenia. Jeżeli leasingobiorca nie spłaci należności w terminie umowa zostaje przekazana do Departamentu Windykacji. Leasingobiorca może wówczas wnioskować o sporządzenie ugody i rozłożenie spłaty na raty.

Rozliczenie umowy leasingu najczęściej zakończone jest pismem skierowanym do leasingobiorcy informującym o saldzie po rozliczeniu umowy wraz z zestawieniem obciążeń i uznań.

Poniżej przedstawiam przykłady rozliczenia umowy leasingu po szkodzie całkowitej:

Wartość pojazdu z faktury zakupowej 80000 netto (wartość z dnia zawarcia umowy leasingu)

Przykład nr 1:

Po 2 latach trwania umowy leasingu nastąpiła szkoda całkowita, w związku z tym nastąpiło zakończenie umowy leasingu i jej rozliczenie. Leasingobiorca posiadał dodatkowo ubezpieczenie GAP.

Kwoty należne leasingodawcy w PLN netto:

 • raty pozostałe do spłaty zgodne z harmonogramem spłat oraz wykup końcowy:  55000


Kwoty uzyskane przez leasingodawcę:

 • odszkodowanie z AC wraz z ubezpieczeniem GAP: 35000 (z AC) + 24090 (z GAP) = 59090

 • kwota ze sprzedaży wraka: 17000 (wartość netto)

Po rozliczeniu umowy leasingodawcy powstaje nadwyżka w związku z czym leasingobiorca powinien otrzymać nadwyżkę w kwocie 21090.

Jak jest rozliczany GAP fakturowy:

GAP bierze rozliczenie w takiej wysokości w jakiej wypłaca ubezpieczyciel zgodnie z polisą, natomiast też bierze pod uwagę rozliczenie wraka w wartości brutto, bo tak wypłaca ubezpieczyciel.

Zawarte przez leasingobiorcę ubezpieczenie GAP w wariancie fakturowanym wyliczane jest jako różnica pomiędzy wartością fakturową pojazdu a odszkodowaniem z umowy AC/OC
i wartością wraka.


 • wartość fakturowa auta: 80000 netto

 • odszkodowanie z AC 35000

 • wartość wraka 17000 x1,23= 20910 brutto

 • odszkodowanie łącznie: 55910

 • odszkodowanie z GAP: 80000 – 55910 = 24090Przykład nr 2.

Po 2 latach trwania umowy leasingu nastąpiła szkoda całkowita, w związku z tym nastąpiło zakończenie umowy leasingu i jej rozliczenie. Leasingobiorca nie posiadał dodatkowo ubezpieczenie GAP.

Kwoty należne leasingodawcy w PLN netto:

 • raty pozostałe do spłaty zgodne z harmonogramem spłat oraz wykup końcowy:  55000

Kwoty uzyskane przez leasingodawcę:

 • odszkodowanie z AC: 35000

 • kwota ze sprzedaży wraka: 17000 (wartość netto)

Po rozliczeniu umowy leasingodawcy powstaje niedobór w związku z czym leasingobiorca powinien zapłacić leasingodawcy kwotę 3000.

Podsumowując temat rozliczenia umowy leasingu w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży istotne jest to, że ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wartościach zgodnie z polisą ubezpieczeniową, natomiast do rozliczenia umowy leasingu kwota wraka jest brana jako wartość netto. W przypadku wysokiej wpłaty na początek zazwyczaj przy rozliczeniu umowy leasingu leasingobiorca będzie miał nadwyżkę, natomiast przy niskiej wpłacie własnej powstanie niedobór. Wszystko też zależy w którym roku trwania umowy leasingu nastąpiła szkoda całkowita. W powyższych przykładach został pokazany przypadek
z ubezpieczeniem GAP fakturowy jak i bez dla zobrazowania różnicy w rozliczeniu umowy leasingu.


Jeżeli uważasz, że ten artykuł daje wartość, to mam do Ciebie prośbę. Udostępnij informację o nim
w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn). Dzięki Tobie dotrę do jeszcze większej liczby osób zainteresowanych tematem.

TAGI: ROZLICZENIE SZKODY W LEASINGU , SZKODA CAŁKOWITA W LEASINGU , SZKODA W LEASINGU , ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU , UBEZPIECZENIE A LEASING , ILE ZA WRAK , KWOTA SPRZEDAŻY WRAKA , LEASING A SZKODA CAŁKOWITA

ŹRÓDŁO ZDJĘCIA: PIXABAY